servei-sanitat-industria-alimentaria

Pla de control de plagues

Els locals on es preparen menjars han de complir una sèrie d’exigències i característiques assenyalades a la legislació vigent segons el Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la higiene dels productes alimentaris. Entre altres, un dels punts d’aquesta legislació és que la persona responsable de l’establiment ha de contractar o elaborar i aplicar un programa de desinsectació i desratització.

A Senplag tenim una àmplia experiència elaborant aquests plans de control de plagues en un gran nombre d’establiments tant a la ciutat de Vic com Osona i altres comarques.

L’objectiu principal d’aquest pla és prevenir l’entrada i la instauració de plagues i altres animals indesitjables que puguin implicar un perill de contaminació per als aliments i les persones. A Senplag visitem les instal·lacions i elaborem un pla de control que identifica els elements de risc i proposa totes les mesures necessàries per garantir que l’espai es manté lliure de plagues.

CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES

A Senplag al elaborar el pla de control de plagues realitzem un control integrat de plagues (CIP). Es basa en la lluita integrada de plagues que es fonamenta en l’aplicació de mètodes de prevenció basats en el control dels factors que afavoreixen l’aparició i el desenvolupament de les plagues i la utilització prioritària de mètodes físics, mecànics i biològics, evitant al màxim possible l’ús de plaguicides. Només en aquelles situacions en què sigui estrictament necessari, d’acord amb el diagnòstic del previ del problema, s’han d’utilitzar plaguicides, i cal escollir els més específics, selectius i de menor perillositat.

 

SEGUIMENT O MONITORATGE

Gran part de l’èxit d’aquest sistema radica en el monitoratge o seguiment de la possible plaga. És de vital importància anar seguint regular i exhaustivament l’estat de la plaga, ja que detectar-la el més aviat possible és fonamental per aconseguir controlar-la i eradicar-la. Durant el seguiment o monitoratge no s’utilitza cap mena de producte químic, simplement s’utilitzen mètodes que ens permetin detectar quan hi ha presència de la possible plaga. Per exemple en el cas d’insectes tant rastrers com voladors, el què s’utilitza són unes trampes de captura amb feromona atraient i per a rosegadors unes trampes amb esquers sense matèria activa rodenticida. Una vegada s’ha detectat la plaga s’haurà de triar el sistema més eficaç per a combatre-la, sempre prioritzant els mètodes físics , mecànics i biològics davant mètodes químics.

 

PARTS DEL CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES

 

Diagnòstic de la situació

Primer de tot s’ha de recopilar i analitzar la informació per a saber com actuar. S’ha de realitzar un estudi tant de l’entron del local com també el seu interior. La inspecció dins del local ha de ser total per a poder detectar possibles plagues i el seu origen, també és important identificar les zones amb més risc de patir plagues i finalment s’ha de realitzar una avaluació del dany. En aquest apartat també és molt important conèixer l’històric de problemàtiques que hi ha hagut amb plagues.

 

Pla d’actuació

Una vegada tenim tota la informació s’han de planificar les actuacions. Aquestes actuacions són el conjunt de mesures i estratègies que s’utilitzaran al llarg del temps per a mantenir un correcte nivell de plaga. Hi trobem les estratègies de control, les mesures de precaució i seguretat (mesures passives, mecàniques i biològiques).

 

Seguiment i avaluació de la plaga

Durant el seguiment de la plaga es realitza un seguiment de tots els punts de control instal·lats al local. S’anota si hi ha consum de productes o bé el número de captures. La informació obtinguda amb el seguiment servirà per a estudiar la tendència de la plaga i conèixer si el programa està sent efectiu i si és necessària alguna modificació.