CONDICIONS GENERALS D’ÚS I AVISOS LEGALS

El lloc web www.senplag.cat (en endavant, el «Lloc Web») és propietat de SENMARTI GESTIO I ASSESSORAMENT DE PLAGUES SL, en endavant Responsable del Tractament.

RESPONSABLE: SENMARTI GESTIO I ASSESSORAMENT DE PLAGUES SL B66703877 Nau De Gallissans Sn 08509 SANTA CECILIA DE VOLTREGA info@senplag.cat – 930400047

Registre Mercantil de Barcelona Nº entrada 360341, Diario 1232, Tomo 45280, Asiento 888, Folio 1, Sección general Inscripción 1, Hoja Registral 482746

SENMARTI GESTIO I ASSESSORAMENT DE PLAGUES SL li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant «Condicions Generals d’Ús i Avisos legals» que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que www.senplag.cat podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa recomana a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús pugui solucionar contactant amb www.senplag.cat a través l’adreça de correu electrònic, del delegat de protecció de dades : info@senplag.cat mailto:dpd@udg.edu

1. OBJECTE

A Senplag oferim assessorament i serveis globals en el control de plagues. Posem a disposició del client un suport professional expert en el sector i amb una contrastada consciència de respecte mediambiental.

Àmplia experiència.

Des del coneixement tècnic de les plagues i com combatre-les, fins a l’aplicació professional de les mesures i productes.

Control i seguiment.

Servei d’acompanyament en la gestió de la plaga amb un tracte de proximitat i adaptació a les necessitats de cada client.

Serveis integrals.

Assessorament, aplicació i control

Qui som

Senplag és una empresa dedicada a l’assessorament i l’oferta de serveis globals en el control de plagues. Posem a disposició del client un suport professional expert en el sector i amb un ampli coneixement en els productes i mètodes d’aplicacions fitosanitàries. Oferim un servei adreçat al client des d’un tracte de proximitat i acompanyament en la consecució dels seus objectius.

La consciència ambiental de Senplag ens porta a utilitzar estratègies de control integral de plagues que combinen diferents mesures sempre amb la voluntat de trobar l’actuació més innòcua possible. Així, tenim en compte solucions físiques, mecàniques, biològiques i culturals abans de fer ús de plaguicides químics, buscant així mantenir el màxim equilibri en l’entorn natural.

Què ens fa diferents?

El respecte per l’ecosistema ambiental

La marieta al nostre logotip explica la nostra filosofia. Si una marieta és suficient per combatre el pugó d’una planta, per què hauríem d’aplicar-hi un tractament químic que pot impactar ambientalment? Així és Senplag. Busquem solucions per combatre plagues o reduir-ne l’aparició sense fer ús de propostes químiques, considerant aquestes com la última solució possible. Per això optem per implantar mesures culturals, mecàniques o biològiques que ens allunyin del seu ús.

www.senplag.cat subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús, així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant «Informació bàsica sobre protecció de dades» .

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús, reservant www.senplag.cat el dret a modificar-los en qualsevol moment.

En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que, si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà abstenir respecte a l’ús de el present Lloc Web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

És important, tenint en compte la normativa europea en Protecció de Dades Reglament UE 2016/679 de Parlament i de el Consell Europeu que intenta preservar la confidencialitat i

seguretat de les seves dades personals, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, que llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la Informació Bàsica.

Idioma e interpretació del contracte

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català. Quant al que a la interpretació dels contractes es refereix, s’atendrà específicament als arts. 1281 i s. s. del Codi Civil.

2 . SERVEIS

A Senplag desenvolupem la nostra actuació mitjançant protocols i oferint propostes responsables amb el medi ambient. És per això que treballem de forma metòdica, seguint accions molt ben definides:

 • Realitzem inspeccions prèvies per a diagnosticar la situació de les instal·lacions i espais amb l’objectiu d’establir amb claredat quins són els problemes existents i la seva gravetat, alhora que identifiquem també les amenaces que poden suposar un risc d’infestació.
 • Elaborem un pla d’actuació integral per a combatre la plaga si ja existeix o bé per evitar-la si encara no s’ha produït o hi ha risc de que es repeteixi. En aquest pla indiquem totes les actuacions que cal dur a terme segons les necessitats de cada àmbit i ens encarreguem personalment de la seva aplicació perquè el client disposi d’un servei ràpid i efectiu.
 • Oferim la vigilància i seguiment de l’estat de la plaga. D’aquesta manera garantim la correcta aplicació del pla d’actuació integral i confirmem que la plaga s’eradica o es manté lluny dels espais que volem protegir.
 • Assessorem en l’adequació d’espais per impedir que es produeixi una re infestació de la mateixa plaga o d’altres i mantenim la vigilància si així ho desitja el client per saber en tot moment quins són els riscos que hi poden haver en el futur i com prevenir-los.

En tot aquest procés, mantenim el compromís de Senplag amb el medi ambient i proposem al client l’aplicació de les mesures més efectives intentant respectar sempre, en el marge del possible, l’ús de mètodes i productes que no alterin l’entorn natural de cada àmbit ni puguin ser perillosos per les persones o éssers que hi interactuen. És per això que busquem solucions seguint un ordre de gran sostenibilitat:

Preu

 • • El preu de contacte es gratuït.
 • • El preu dels diferents serveis no s’indiquen a la nostra aplicació degut a la gran variabilitat dels serveis oferts i necessitats del nostres clients .Aquets , li seran facilitats pel professional, tenim en compte el diagnòstic.
 • • Si es detectés que ha existit un error en la introducció del preu d’un pressupost, amb posterioritat a la recepció li demanem que es posi en contacte amb professional.
 • • El vincle contractual serà sempre entre el professional i vostè, pugen perfeccionar el contracte per via telemàtica , que li donarà validesa atenent als arts 23 i 24 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Acceptació de les condicions de serveis

• Ens reservem el dret de restringir l’accés a la vostra sol·licitud i tots els serveis d’aquesta, si ha estat o tenim motius raonables per creure que ha estat condemnat per un delicte que impliqui depravació moral o qualsevol delicte previst en el Codi Penal i la normativa comunitària de l’EU.

• Està d’acord en utilitzar la nostra aplicació i serveis:

Els nostres serveis estan dissenyats per complir amb les lleis catalanes , espanyoles i / o els reglaments europeus que regeixen la normativa comunitària de la EU i estan dirigides als usuaris d’Espanya.

Si té accés als nostres serveis des de llocs fora d’Espanya, vol dir que accepta i reconeix que ho fa sota el seu propi risc i vostè és l’únic responsable de compliment de les lleis locals aplicables.

Heu de garantir que tota la informació proporcionada per vostè durant el registre i durant l’ús de l’aplicació és veritable, actualitzada, completa i exacta i que, en cas de canvi d’informació en qualsevol moment durant l’ús de l’aplicació, haurà d’actualitzar el seu informació per assegurar que segueixi sent veraç, actualitzada, completa i precisa en tot moment.

L’usuari accepta que la disponibilitat dels nostres serveis i / o de qualsevol contingut posat a disposició de l’usuari mitjançant l’aplicació i la seva capacitat per accedir a l’aplicació, serveis i / o continguts està subjecte a la nostra discreció. Vostè reconeix que els nostres serveis poden no estar disponibles en tot moment.

Vostè accepta que podem, subjecte a la política de privacitat, tenir accés, conservar, transferir i divulgar la seva informació personal i la documentació la policia o per a qualsevol part privada per una ordre sota la llei en vigor com per exemple entre altres: fer complir i complir amb processos legals i / o la llei aplicable; complir aquestes Condicions de servei; respondre a les seves sol·licituds de servei a el client; o protegir els drets, propietat o seguretat personal en el regne d’Espanya com a estat dins de la Unió Europea.

Regularment fem canvis en la nostra aplicació i aspectes diversos de prova dels nostres serveis incloent la interfície d’usuari, funcions de promoció i disponibilitat de les funcions. Vostè accepta i reconeix que l’aplicació pot contenir eines que ens permetin dur a terme aquestes proves.

Accepteu que tenim el dret de suspendre l’accés a l’usuari als serveis en qualsevol moment i per a qualsevol propòsit, sense previ avís.

3. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, són propietat exclusiva de www.senplag.cat i/o tercers, els qui tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic.

Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a www.senplag.cat de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web no confereixen als Usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per a www.senplag.cat o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual www.senplag.cat botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

El contingut disposat en el Lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a www.senplag.cat l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb:

 • • La legislació aplicable a cada moment.
 • • Les Condicions Generals del Lloc web.
 • • La moral i bons costums generalment acceptades.
 • • L’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per a accedir al Lloc web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a www.senplag.cat o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, el que s’estableix en l’apartat anterior l’Usuari deurà així mateix abstenir-se de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de www.senplag.cat , dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de www.senplag.cat , tercers proveïdors i altres Usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificat ives dels drets de www.senplag.cat o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del Lloc web i/o dels continguts.

i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • • De qualsevol forma, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
 • • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries , difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.
 • • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.
 • • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
 • • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
 • • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a www.senplag.cat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
 • • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
 • • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc web.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret.

En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar al www.senplag.cat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extravia ment o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.

En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior a www.senplag.cat quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per a www.senplag.cat .

5. HIPERVINCLES

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç o hipervincle , el Lloc web www.senplag.cat així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit.

El Lloc web de www.senplag.cat normalment no inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, però si ho fes i a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’entitats

col·laboradores i/o patrocinadores www.senplag.cat no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc web

 • • No podran donar a entendre que www.senplag.cat recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;
 • • No podran falsejar la seva relació amb www.senplag.cat ni afirmar que www.senplag.cat ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius www.senplag.cat .
 • • No podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits;
 • • No podran enllaçar a cap pàgina del Lloc web diferent de la pàgina principal;
 • • Haurà d’enllaçar amb la mateixa adreça del Lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web. www.senplag.cat podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació www.senplag.cat no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web.

En conseqüència, www.senplag.cat no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

6. COOKIES

www.senplag.cat es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en el Lloc web, a fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel Lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí les dades personals de l’usuari.

Les cookies utilitzades són : Couries pròpies, Google Analytics, Google Adwords entre altres que s’especifican en l’apartat de Cookies.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor Web per a registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que www.senplag.cat reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

Pot llevar o bloquejar les cookies utilitzant les opcions del seu navegador, però en alguns casos, això pot afectar la seva capacitat d’utilitzar www.senplag.cat .Podrà consultar més informació general sobre COOKIES en el nostre apartat de COOKIES.

7. RESPONSABILITATS

www.senplag.cat no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de www.senplag.cat , que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

www.senplag.cat no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

www.senplag.cat podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix so contraris a les presents Condicions Generals d’Ús.

No es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control www.senplag.cat .

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres.

(III) Abús indegut o inadequat del Lloc web.

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de www.senplag.cat es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.

(V) www.senplag.cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc web.

Així mateix, www.senplag.cat queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’usuari reclamat per www.senplag.cat dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà al www.senplag.cat indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar al

 • ▪ Fotocopia DNI
 • ▪ Identificació i representació suficient.
 • ▪ Explicació i objecte de la reclamació.
 • Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per a posar-nos en contacte amb vostè al més aviat possible.

www.senplag.cat enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per a utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això www.senplag.cat tractarà de forma automatitzada les dades personals d’acord i en compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que es disposa en les condicions definides en la Política de Privacitat i Protecció de Dades que presenta el Lloc web.

Sempre podrà exercir els seus drets que li assisteixen per llei d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret limitació i a la portabilitat d’una forma gratuïta. Per a això, cal que vostè mateix o a través de persona legalment autoritzada aporti els següents documents al Responsable de Fitxer amb les dades necessàries:

9. CODI DE CONDUCTA

Principis generals.

www.senplag.cat es compromet al fet que contingut dels serveis oferts no deuran:

 • • Induir o promoure discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i la resta de l’ordenament jurídic.
 • • Induir o incitar a actuar de forma il·legal.
 • • Portar a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.
 • • Induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o a aprofitar-se o explotar l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari.
 • • Induir o incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc, o que atemptin contra la salut o l’equilibri psíquic.
 • • Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.
 • • Contenir informació falsa o caduca.
 • • Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació personal o dades de caràcter personal, incloent-hi nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de
 • telèfon fix o mòbil, hauran de ser adequats, pertinents i no excessius en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.

10. DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del servei del present Lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, www.senplag.cat podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, www.senplag.cat anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, www.senplag.cat no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comercialitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

12. FORÇA MAJOR

www.senplag.cat no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del Lloc web, es regiran per l’expressament per la legislació espanyola, en l’àmbit del dret internacional privat. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de VIC , tret que alguna llei o tractat internacional actuarà com a llei especial.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigible o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.