L’aplicació de mesures de control de plagues està molt regulada per normatives d’àmbit estatal i europeu, fet que requereix d’un coneixement expert per poder dur a terme activitats empresarials en el sector de l’aplicació i comercialització de productes de sanitat vegetal o altres plaguicides.

L’experiència de Senplag i els seus professionals ens permet assessorar a empreses i particulars sobre la correcta adequació a la legislació vigent en cada moment, donant seguretat als clients i avançant les seves decisions a les restriccions que poden aparèixer en nous canvis normatius.