servei-sanitat-vegetal

Assessorament en la gestió integrada de plagues

L’objectiu d’una bona gestió integrada de plagues (GIP) és aconseguir un satisfactori estat fitosanitari i desenvolupament de la vegetació intentant sempre que sigui possible alterar el mínim possible l’entorn i promovent mecanismes naturals de control de plagues. Per tant, per a garantir una correcta sanitat vegetal s’intentarà utilitzar aquells productes que presentin menys riscos tant per la salut humana com per el medi ambient. A Senplag posem al servei del client tota la nostra experiència i coneixement a través d’un servei d’assessorament en la prevenció, tractament i control de plagues, i ajudem a trobar la millor solució per a cada problema.

Documentació i assessorament per aplicacions fitosanitàries

Els tractaments de sanitat vegetal requereixen estar en possessió de permisos i documentació diversa per tal de poder tenir o aplicar certs productes. Orientem i acompanyem al client en l’adquisició d’aquesta documentació, i també gràcies a la nostra àmplia experiència podem assessorar sobre quin és el millor tractament fitosanitari per a cada situació.

Servei tècnic habilitant per comercialitzar fitosanitaris

Com amb la possessió i aplicació de productes fitosanitaris, la possibilitat de comercialitzar referències de control de plagues també està regulada, i des del 26 de novembre de 2015 s’ha de disposar d’un tècnic amb titulació universitària habilitant per a la seva venda. Des de Senplag ajudem a les empreses i professionals a assolir els permisos necessaris per a la comercialització d’aquests productes.

Seguiment i control de sanitat vegetal

Fer un seguiment continuat de l’entorn que volem mantenir lliure de plagues és cabdal per assegurar que en cada moment les condicions de protecció siguin les òptimes. Per això, des de Senplag ens encarreguem de fer un seguiment periòdic de la situació de l’entorn a través de l’observació presencial i l’anàlisi de diverses mesures específiques, adaptant les accions a les amenaces existents.

Tractaments fitosanitaris (polvoritzacions, endoteràpia…)

Coneixem els tractaments, sabem com s’apliquen i disposem de les eines i equips individuals de protecció (EPI’s) necessaris per fer-ho. Ens encarreguem personalment de seleccionar i aplicar ‘in situ’ els tractaments fitosanitaris òptims segons la problemàtica que s’hagi de combatre amb l’estalvi econòmic i de temps que això comporta pel client. Seguint la nostra filosofia, a Senplag intentarem seleccionar sempre aquelles tècniques que presentin menys riscos tant per la salut humana com per el medi ambient buscant sempre minimitzar l’ús de productes fitosanitaris químics.