servei-sanitat-vegetal

Assessorament en la gestió integrada de plagues

L’objectiu d’una bona gestió integrada de plagues (GIP) és aconseguir un satisfactori estat fitosanitari i desenvolupament de la vegetació intentant sempre que sigui possible alterar el mínim possible l’entorn i promovent mecanismes naturals de control de plagues. Per tant, per a garantir una correcta sanitat vegetal s’intentarà utilitzar aquells productes que presentin menys riscos tant per la salut humana com per el medi ambient. A Senplag posem al servei del client tota la nostra experiència i coneixement a través d’un servei d’assessorament en la prevenció, tractament i control de plagues, i ajudem a trobar la millor solució per a cada problema.

 

Documentació i assessorament per aplicacions fitosanitàries

Els tractaments de sanitat vegetal requereixen estar en possessió de permisos i documentació diversa per tal de poder tenir o aplicar certs productes. Orientem i acompanyem al client en l’adquisició d’aquesta documentació, i també gràcies a la nostra àmplia experiència podem assessorar sobre quin és el millor tractament fitosanitari per a cada situació.

Servei tècnic habilitant per comercialitzar fitosanitaris

Com amb la possessió i aplicació de productes fitosanitaris, la possibilitat de comercialitzar referències de control de plagues també està regulada, i des del 26 de novembre de 2015 s’ha de disposar d’un tècnic amb titulació universitària habilitant per a la seva venda. Des de Senplag ajudem a les empreses i professionals a assolir els permisos necessaris per a la comercialització d’aquests productes.

   

Seguiment i control de sanitat vegetal

Fer un seguiment continuat de l’entorn que volem mantenir lliure de plagues és cabdal per assegurar que en cada moment les condicions de protecció siguin les òptimes. Per això, des de Senplag ens encarreguem de fer un seguiment periòdic de la situació de l’entorn a través de l’observació presencial i l’anàlisi de diverses mesures específiques, adaptant les accions a les amenaces existents.

 

Tractaments fitosanitaris (polvoritzacions, endoteràpia…)

Coneixem els tractaments, sabem com s’apliquen i disposem de les eines i equips individuals de protecció (EPI’s) necessaris per fer-ho. Ens encarreguem personalment de seleccionar i aplicar ‘in situ’ els tractaments fitosanitaris òptims segons la problemàtica que s’hagi de combatre amb l’estalvi econòmic i de temps que això comporta pel client. Seguint la nostra filosofia, a Senplag intentarem seleccionar sempre aquelles tècniques que presentin menys riscos tant per la salut humana com per el medi ambient buscant sempre minimitzar l’ús de productes fitosanitaris químics.

 

Herbicida sostenible

Els productes químics de síntesi han estat molt utilitzats tant per a jardineria com agricultura per a combatre aquelles herbes que ens creixen de manera espontània en llocs no desitjats. El producte utilitzat per excel·lència és el glifosat, ja que davant de mètodes més tradicionals per a fer front a aquestes herbes com pot ser retirar-les manualment, és la solució més ràpida i econòmica.

És cert que en els últims anys aquest pensament ha anat canviant sobretot arran de la publicació de diferents estudis sobre els efectes negatius que aquest producte té tant per al medi ambient com per la salut humana, fent que es generés una consciencia social davant l’ús d’aquests productes.

Finalment, les modificacions en la normativa que minimitzen l’ús d’aquests productes, així com canvis en els registres fitosanitaris estan reduint els productes aptes per aplicar a parcs i jardins i s’han de buscar noves alternatives.

Una alternativa a els mètodes químics, el més eficaç possible i menys perjudicial per a la salut humana i el medi ambient, és el control tèrmic mitjançant espuma calenta.

SENPLAG és distribuïdors oficials d’aquest sistema mitjançant aigua i espuma calenta i realitzem tant la venda com l’aplicació.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç: http://herbicidasostenible.cat/.

El funcionament consisteix en aplicar un aïllament hidro-tèrmic a base d’aigua calenta (97-110º) i espuma biodegradable 100 % natural i ecològica que trenca les cèl·lules i proteïnes de la planta. L’espuma actua com una manta tèrmica conservant la calor un temps suficient per a produir la mort del vegetal, ja que el xoc tèrmic aconsegueix arribar fins l’arrel. En la següent imatge es poden veure les diferències entre els sistemes que utilitzen únicament aigua calenta i els que ho fan amb aigua calenta i espuma.

 

 

En resum, Herbicidasostenible.cat és :

  • Control tèrmic de males herbes sense herbicides, amb aigua calenta i espuma feta amb una barreja de components orgànics.
  • Triple acció: mata les males herbes, esterilitza les llavors, ataca l’arrel.
  • Tecnologia Weedingtech, amb la innovació i l’especialització de la màquina FM Municipal.
  • Efectivitat demostrada: entre les diverses opcions actuals que eviten l’ús d’herbicides, és el mètode que ofereix millors resultats.
  • Composició 100% natural i impacte totalment ecològic i sostenible, amb un alt ritme de treball.
  • Seguretat per a persones vulnerables —gent gran, infants, etc.— en places, guarderies, via pública…
  • Possibilitat d’incorporar accessoris opcionals per neteja de paviments i altres superfícies.

S’han realitzat aplicacions en diferents municipis amb bons resultats, alguns dels quals són Gurb, Parets del Vallès, Ribes de Freser,…).

Les següents imatges demostren l’eficàcia del sistema:

 

 

 

 

 

 

 

 

En els següents enllaços web hi podreu trobar una sèrie de videos per a poder conèixer millor el sistema: