Els nostres serveis

A SENPLAG som especialistes en el control integrat de plagues del verd urbà i en l’assessorament i gestió sostenible dels espais verds. Treballem per millorar la gestió, la biodiversitat i la sostenibilitat de l’espai públic. També oferim serveis integrals de control de plagues i malalties en els àmbits dels sectors professionals agrícoles, ramaders i de l’alimentació.

Serveis de control de plagues

Els coneixements sobre les distintes tipologies de plagues i com combatre-les, així com de les malalties que poden suposar per a plantes, animals i persones, fan de Senplag una alternativa idònia en tots els processos de control de plagues. Els serveis de Senplag cobreixen totes les accions necessàries, bé sigui per evitar les plagues si encara no han aparegut, o bé per combatre-les si existeix un cas d’infestació.

Els nostres serveis cobreixen totes les necessitats del client pel que fa al control de plagues cobrint tres grans àrees d’actuació:

  • Assessorament. Inspecció i diagnosi
  • Pla d’actuació integral
  • Manteniment i seguiment

Serveis de verd urbà

Treballem per millorar la gestió, la biodiversitat i la sostenibilitat de l’espai públic, des del control integrat de plagues del verd urbà fins a l’assessorament i gestió sostenible dels espais verds.

En aquest camp, els nostres serveis cobreixen aspectes des de la jardineria de l’espai públic a l’arboricultura i gestió de l’arbrat a nivell urbà:

  • Assessorament tècnic
  • Propostes de gestió
  • Documents de planificació
  • Estudis específics i redacció d’informes
  • Educació ambiental

Els serveis que ofereix Senplag s’adapten a les necessitats de cada situació i s’especialitzen a tres àmbits específics: