Els nostres serveis

Senplag ofereix serveis integrals de control de plagues i malalties especialitzats en àmbits de sectors professionals agrícoles, ramaders i d’alimentació, així com també de sanitat ambiental i serveis a particulars.

Serveis de control de plagues

Els coneixements sobre les distintes tipologies de plagues i com combatre-les, així com de les malalties que poden suposar per a plantes, animals i persones, fan de Senplag una alternativa idònia en tots els processos de control de plagues. Els serveis de Senplag cobreixen totes les accions necessàries, bé sigui per evitar les plagues si encara no han aparegut, o bé per combatre-les si existeix un cas d’infestació.

Els nostres serveis cobreixen totes les necessitats del client pel que fa al control de plagues cobrint tres grans àrees d’actuació:

  • Assessorament. Inspecció i diagnosi
  • Pla d’actuació integral
  • Manteniment i seguiment

Els serveis de control de plagues de Senplag s’adapten a les necessitats de cada situació i s’especialitzen en quatre àmbits específics: