senplag-qui-som

Qui som

Senplag és una empresa dedicada a l’assessorament i l’oferta de serveis globals en el control de plagues. Posem a disposició del client un suport professional expert en el sector i amb un ampli coneixement en els productes i mètodes d’aplicacions fitosanitàries. Oferim un servei adreçat al client des d’un tracte de proximitat i acompanyament en la consecució dels seus objectius.

La consciència ambiental de Senplag ens porta a utilitzar estratègies de control integral de plagues que combinen diferents mesures sempre amb la voluntat de trobar l’actuació més innòcua possible. Així, tenim en compte solucions físiques, mecàniques, biològiques i culturals abans de fer ús de plaguicides químics, buscant així mantenir el màxim equilibri en l’entorn natural.

Com treballem?

A Senplag desenvolupem la nostra actuació mitjançant protocols i oferint propostes responsables amb el medi ambient. És per això que treballem de forma metòdica, seguint accions molt ben definides:

Realitzem inspeccions prèvies per a diagnosticar la situació de les instal·lacions i espais amb l’objectiu d’establir amb claredat quins són els problemes existents i la seva gravetat, alhora que identifiquem també les amenaces que poden suposar un risc d’infestació.
Elaborem un pla d’actuació integral per a combatre la plaga si ja existeix o bé per evitar-la si encara no s’ha produït o hi ha risc de que es repeteixi. En aquest pla indiquem totes les actuacions que cal dur a terme segons les necessitats de cada àmbit i ens encarreguem personalment de la seva aplicació perquè el client disposi d’un servei ràpid i efectiu.
Oferim la vigilància i seguiment de l’estat de la plaga. D’aquesta manera garantim la correcta aplicació del pla d’actuació integral i confirmem que la plaga s’eradica o es manté lluny dels espais que volem protegir.
Assessorem en l’adequació d’espais per impedir que es produeixi una re infestació de la mateixa plaga o d’altres i mantenim la vigilància si així ho desitja el client per saber en tot moment quins són els riscos que hi poden haver en el futur i com prevenir-los.

En tot aquest procés, mantenim el compromís de Senplag amb el medi ambient i proposem al client l’aplicació de les mesures més efectives intentant respectar sempre, en el marge del possible, l’ús de mètodes i productes que no alterin l’entorn natural de cada àmbit ni puguin ser perillosos per les persones o éssers que hi interactuen. És per això que busquem solucions seguint un ordre de gran sostenibilitat:

Què ens fa diferents? El respecte per l’ecosistema ambiental

La marieta al nostre logotip explica la nostra filosofia.
Si una marieta és suficient per combatre el pugó d’una planta, per què hauríem d’aplicar-hi un tractament químic que pot impactar ambientalment?
Així és Senplag. Busquem solucions per combatre plagues o reduir-ne l’aparició sense fer ús de propostes químiques, considerant aquestes com la última solució possible. Per això optem per implantar mesures culturals, mecàniques o biològiques que ens allunyin del seu ús.

1
Mesures culturals.
Ens hem plantejat mai fer cultius diferents? Si sempre es planten les mateixes coses, és difícil que les plagues desapareguin. Alternant es pot trobar l’equilibri de l’ecosistema.
2
Mesures mecàniques.
Són barreres físiques que eviten la proliferació de la plaga.
Si tenim un problema de mosquits, la solució més fàcil i innòcua seria posar una mosquitera, oi?
3
Mesures biològiques.
Poden ser mesures preventives o reactives segons si s’efectuen abans o després de l’aparició de la plaga. L’ús de feromones o la incorporació de marietes poden donar grans resultats.
4
Mesures químiques.
Apliquem plaguicides amb totes les mesures de protecció necessàries i amb una pla de recomanacions per a l’usuari que ha de conviure prop de la zona tractada.