El Ministeri d’Agricultura explica molt bé en aquest vídeo quins són els ítems més importants per complir la directiva europea 2009/128/CE, normalment coneguda com la Directiva d’Ús Sostenible de Productes Fitosanitaris, en la qual obliga a totes les produccions agrícoles de la Unió Europea el compliment dels principis de Gestió Integrada de Plagues (GIP).

A la sanitat vegetal de les explotacions agrícoles els principis GIP convinen les mesures culturals, els tractaments químics i les solucions alternatives. L’experiència de Senplag, els seus professionals i el respecte per l’ecosistema ambiental, ens permet assessorar a empreses i particulars sobre la correcta adequació a la legislació vigent en cada moment donant seguretat als clients i avançant les seves decisions a les restriccions que poden aparèixer en nous canvis normatius.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail