QUÈ ÉS

La mosca mediterrània de la fruita (Cereatitis capitata wied) és una de les principals plagues en fruiters. És un insecte (dípter) paràsit de fruits com cítrics i fruits d’os o de pinyol.

Les femelles dipositen la posta d’ous sota la pell del la fruita i les larves que en surten s’alimenten de la polpa, descomponent-la. Això també pot afectar l’emmagatzematge o transport de fruits comercialitzats amb presència d’ous o larves. Les primeres generacions d’adults ataquen els fruiters més primerencs (albercocs, pruneres i nespres) i durant el període de màxima activitat ho fan a presseguers, pereres, pomeres, vinya, figueres i tarongers… depenent de la maduresa dels fruits.

L’adult és una mosca més petita que la domèstica, amb les ales transparents adornades amb tres franges transversals de color groc. A finals de primavera comencen a volar els primers adults. Al cap de tres dies, les femelles ja comencen la posta a sota l’epidermis dels fruits en maduració (uns 8 ous per picada). El nombre de generacions anuals pot variar d’una a set segons la zona.

S’estima que només un petit nombre de les larves que són presents al fruit aconsegueixen completar el seu desenvolupament a causa de la gran mortalitat que produeixen els olis essencials presents en la pell d’alguns fruits, la pròpia duresa d’aquest o l’exsudació de gomes i altres substancies tòxiques que les acaben matant.

MESURES DE CONTROL

  • Recollir i destruir els fruits afectats diàriament.
  • Protegir els fruits amb bosses.
  • Tractaments amb piretrines cada 8 dies a partir de mitjans de maig.
  • Monitoratge amb trampa tipus delta i feromona sexual. Tractar a 2-3 adults setmana.
  • Captura massiva amb trampa tipus mosquer i atraient.

RECOMANACIONS

  • Combinar la captura massiva amb atraient únic i vapona juntament amb tractament puntuals de piretrines (karate) si es detecta molta presència de captures (30 adults). Col·locar les trampes a principis de juny.
  • Procurar situar a els mosquers a mitja alçada de l’arbre.
  • Realitzar control setmanal per retirar els adults.
  • No tocar la membrana de l’atraient únic amb els dits.
  • La membrana ha d’estar col·locada en direcció al centre del mosquer.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail