QUÈ SÓN ELS TÈRMITS

Els tèrmits són uns insectes isòpters que s’alimenten de la cel·lulosa de la fusta (xilòfags). Tot i que els majors danys els causen en zones tropicals i subtropicals,  algunes espècies s’han adaptat a les zones més temperades com la Península Ibèrica. De les espècies que s’han adaptat als nostres climes només algunes produeixen danys en la fusta d’obra.

Viuen en colònies amb una organització social semblant a la de les formigues i abelles. Aquestes s’inicien a partir d’una parella formada per dos individus alats, dotats de visió i de color quasi negre. Després del seu vol d’aparellament (vol nupcial) cauen a terra on perden les ales i busquen una cavitat per començar la posta d’ous.

Dels ous posts per aquesta parella en naixeran les petites larves que, quan arriben a un cert grau de desenvolupament es diferencien en diferents tipus de castes. Aquestes són obreres, nimfes, soldats i reproductores.

Les obreres s’encarreguen de l’alimentació de les altres castes. Són les responsables dels danys a la fusta ja que estan previstes d’unes mandíbules molt potents amb les que trenquen, tallen, amassen i raspen els aliments (derivats cel·lulòsics). Construeixen galeries i túnels en l’interior de la fusta que són utilitzats per buscar noves fonts d’alimentació.

Les nimfes es convertiran en reproductores una vegada completat el seu desenvolupament. Es diferencien de les obreres i soldats per portar a la zona dorsal del tòrax els anomenats “esbossos alars” que donaran lloc a les ales de les reproductores.

Els soldats tenen la funció de defensar la colònia. Són de color blanquinós, d’uns 8 mm de longitud, sense ales, amb el cap altament pigmentat i provistos d’unes grans i potents mandíbules.

Els reproductors poden ser primaris (amb quatre ales membranoses d’igual tamany i longitud) o secundaris. Aquests últims apareixen quan l’extensió del termiter és molt gran o quan aquest mor. Són neotècnics, el què significa que són individus adults però amb aspecte juvenil, de manera que es poden diferenciar en una casta determinada en qualsevol moment segons les necessitats. A causa de la seva existència la longevitat del termiter pot ser il·limitada.

 

COM ACTUEN

La classe de tèrmits subterranis són els més habituals en les nostres zones. Aquests fan els seus termiters a terra, on hi ha una atmosfera humida i una temperatura moderada més o menys constant.

Per arribar a les fustes que els hi serveixen d’aliment les obreres són capaces de perforar materials no molt durs, com guix, i superar els més durs, com formigó, ja sigui mitjançant túnels i ponts fets amb una espècie de fang format per saliva, terra i excrements o entre les escletxes que van trobant.

 

COM DETECTAR-LOS

La presència de tèrmits es pot detectar tant en materials durs com en fusta. En els materials més durs s’observen construccions terroses, els anomenats canals de progressió a la superfície. A la fusta s’observen unes cavitats paral·leles recobertes d’un material terrós, deixant intacte la superfície de la peça atacada.

En els casos en que la fusta ha estat més afectada, aquesta presenta un aspecte molt fragmentat i fràgil, on un simple toc a la superfície afectada fragmenta completament la fusta.

                               

 

COM COMBATRE-LS

A causa de la forma de vida d’aquests insectes els tractaments són molt complicats i delicats. És molt difícil eliminar la totalitat de les colònies que ataquen a un edifici, ja que es localitzen fora d’aquest. Per tant, la lluita contra els tèrmits es centra en impedir que l’atac continuï, dificultant el pas dels individus des de l’exterior a l’interior de l’edifici  i atacant als que estan a l’interior.

Per a obtenir els millors resultats possibles en la lluita contra els tèrmits es realitzarà una combinació de diferents tractaments.

  • Tractament del sòl exterior de l’edifici

Com ja s’ha dit la colònia es sol trobar a l’exterior de l’edifici, per tant, aquest s’ha de protegir de forma continua al llarg de tot el seu perímetre formant l’anomenada barrera antirermites. El que es fa és perforar el sòl al llarg de tot el perímetre i introduir el producte termicida al seu interior, ja sigui per gravetat o a pressió. Aquest es distribueix per el sòl i l’edifici queda completament protegit gràcies a la barrera de termicida generada al seu voltant.

 

 

  • Tractament de la fusta

Per a tèrmits a diferència dels corcs no es pot utilitzar el sistema de tractament superficial (aplicar producte termicida polvoritzant directament sobre la fusta), donat que les termites no es troben únicament als primers centímetres de fusta. Es necessita un sistema que permeti al producte insecticida penetrar fins l’interior. Aquest sistema és l’anomenat tractament en profunditat.

En aquest sistema el termicida és injectat a l’interior de la fusta a pressió a través d’ una sèrie de perforacions en les que s’hi fica un tac que permet injectar el producte.

 

                             

 

  • Tractaments de nova generació

Aquest sistema consisteix en utilitzar un sistema de reclams (material lignocel·lulòsic impregnat en un producte termicida) que poden estar col·locats a l’interior d’edificis o a l’exterior. Es col·loquen els reclams amb termicida en els punts de pas de tèrmits per a que siguin consumits.

Un dels altres beneficis d’aquest mètode és que ens permet fer un seguiment de la colònia al llarg del temps, ja que si es van revisant els reclams regularment es pot conèixer si la colònia es troba en regressió o no, segons si s’observa presència de tèrmits o no al seu interior.

 

                             

 

Per això a Senplag us oferim el nostre assessorament i experiència per a realitzar el tractament que més s’ajusti a cada cas per a combatre la plaga de termits de la fusta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail