QUÈ SÓN ELS CORCS

Els corcs són un grup d’insectes coleòpters que s’alimenten de la cel·lulosa de la fusta (xilòfags). Principalment són carcomes, i més concretament anòbids. Són una família que està distribuïda per tot el món i inclou moltes espècies que causen danys a la fusta.

Normalment no viuen en fusta a l’aire lliure i exposada a pluja, però en interiors d’edificis ataquen a fustes amb un cert grau d’humitat. Els danys es concentren en llocs frescos i de humitats elevades com soterranis, plantes baixes etc… tot i que en les zones costeres i regions amb alta humitat relativa els seus danys poden estendre’s a altres parts de l’edifici com cobertes etc.. És freqüent la seva presència en museus, esglésies i locals frescos i foscos ja que la temperatura propera als 20º C els hi és favorable i busquen llocs foscos per realitzar la posta.

Els adults són petits, de 3 a 5 mm i de color marró fosc a negre. Les femelles fecundades ponen els ous (de 20 a 40 de mitja) en les superfícies rugoses de la fusta, en les vetes i fins i tot en antics orificis de sortida. Després de quatre o cinc setmanes, neixen petites larves blanques i arquejades que penetren a la fusta perforant galeries i produint una serradura fina.

 

COM ACTUA LA PLAGA

Els corcs provoquen els danys en les seves fases larvàries, ja que al sortir de l’ou s’alimenten de la fusta en la que viuen perforant galeries. El cicle biològic és de 1-2 anys, tot i que pot escurçar-se o allargar-se segons les condicions ambientals. Després de la pupació, els adults surten de la fusta perforant orificis circulars de 1-2 mm de diàmetre. Aquests en la majoria dels casos no s’alimenten, perquè la seva missió més important és reproduir-se.

 

COM DETECTAR ELS CORCS

La presència de la primera generació de la plaga no es fàcil de detectar fins l’aparició dels primers orificis de sortida, però l’atac de les successives generacions es revela amb freqüència per l’aparició de muntanyetes de serradura fina que les larves evacuen a l’exterior a través d’antics orificis.

Els orificis de sortida en la fusta són la prova de qu e ha existit un atac de corcs o que existeix, tot i que és difícil determinar si aquest encara persisteix o és de fa temps.

COM COMBATRE LA PLAGA DELS CORCS

Per a combatre aquesta plaga s’utilitza un producte insecticida que s’ha d’aplicar directament a la fusta. Per a fer-ho tenim dues opcions segons la situació:

  • Tractament superficial

Aquest sistema consisteix en aplicar el producte insecticida de forma polvoritzada directament sobre la fusta. Únicament es pot aplicar en superfícies lliures d’acabats com pintura, vernís, oli etc., ja que aquests dificulten la penetració del producte. Aquest sistema és vàlid per a corcs perquè aquests es troben als primers centímetres de la fusta.

 

  • Tractament en profunditat

Aquest sistema s’utilitza quan la superfície a tractar no està lliure d’acabats com pintura, vernís, oli etc., i que, per tant, el producte no pot penetrar dins la fusta a no ser que sigui injectat al seu interior. Per a injectar l’insecticida es realitzen una sèrie de perforacions a la fusta i s’hi col·loca un tac que permet injectar el producte a pressió.

Per això a Senplag us oferim el nostre assessorament i experiència per a realitzar el tractament que més s’ajusti a cada cas per a combatre la plaga de corcs a la fusta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail