Les abelles són insectes d’alt valor per al correcte funcionament del nostre ecosistema, però poden suposar també un perill per les persones si se senten amenaçades. Amb aquestes dues premisses vam visitar fa unes setmanes una residència de la tercera edat, amb l’objectiu d’extreure un rusc de grans proporcions creat a sota d’una teulada i traslladar totes les abelles a un espai idoni perquè continuessin realitzant la seva funció pol·linitzadora.

El rusc es trobava en un espai interior sota cobert i havia anat creixent en vertical, fet que podia generar cert perill de que caigués a causa del pes. El treball per despenjar-lo es va realitzar a gran alçada i mantenint cura de la colònia d’abelles.
Finalment, vam traslladar totes les abelles degudament fins un nou emplaçament dedicat a l’apicultura. Amb aquesta actuació, des de Senplag hem cobert dos grans objectius: garantir la seguretat de les persones i tenir cura del medi ambient.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail